19.09.2020 Rezultate finale admitere master ETTI – sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Rezultatele finale ale examenului de admitere la programele de master ale Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din sesiunea SEPTEMBRIE 2020 sunt disponibile în documentele de mai jos, în funcţie de specializarea la care au fost admişi candidaţii, pe baza numărului legitimației de concurs. IMPORTANT!!! Contestații și confirmări locuri

Contestații – până în data de 18.09.2020 ora 11.00 (online)
(*) Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale și vor fi transmise la Comisia de contestații, pe adresa de e‐mail: contestatiiadmitere@utcluj.ro urmând a fi soluţionate de Comisia de contestații a UTCN. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. Nu se admit contestaţii pentru proba orală. Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

Confirmarea locurilor

 • Din 18 septembrie 2020 până în 19 septembrie 2020, ora 11:00, online, încărcare pe platformă dovadă achitare taxă confirmare (200 lei)
 • În data de 21.09.2020, între orele 9.00 – 15.00, trebuie depuse la Secretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației actele în original
  • Diploma de licenţă (sau echivalentă) sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent)
  • Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare
  • Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master
  • Contractul de studii (în 2 exemplare) – va fi disponibil pe platforma de înscriere după afișarea rezultatelor finale (19.09.2020)
  • Adeverința medicală
  • 3 poze tip buletin
  • Fișa de lichidare listată (doar absolvenții UTC-N ETTI)