PASUL 1. Achitarea taxei de concurs în cuantum de 150 lei la casieria UTC-N de pe str. Daicoviciu nr. 15 sau online. Sunt scutite integral sau parțial de această taxă categoriile de candidați specificate în art.3.3. alineatele (2) și (3) din Regulamentul de admitere la studiile universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

PASUL 2. Completarea dosarului de concurs cu documentele specificate AICI, conform cu art.3.5. din Regulamentul de admitere la studiile universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

PASUL 3. Completarea cererii de înscriere și depunerea dosarului online în perioada alocată înscrierilor (v. Calendarul admiterii).

PASUL 4. Susținerea testului de competențe lingvistice pentru candidații înscriși la programe cu predare într-o limbă străină.

PASUL 5. Redactarea proiectului de cercetare și a CV-ului. Proiectul de cercetare se redactează conform template-ului disponibil AICI. CV-ul se va completa în format Europass. Proiectul de cercetare, la care se atașează CV-ul vor fi încărcate online înainte de proba orală/interviu.

PASUL 6. Participarea la proba orală/interviu conform programării orare afișate pe site-ul admiterii la finalizarea perioadei de înscriere. Proba orală va avea loc online în cadrul platformei Microsoft Teams. Candidații vor fi adăugați la o clasă dedicată după completarea dosarului de înscriere.

PASUL 7. Confirmarea locului pentru candidații admiși prin semnarea contractului de studiu în platforma online și achitarea taxei de confirmare a locului și a taxei de școlarizare (parțial sau integral conform Regulamentului de taxe) pentru candidații admiși pe locurile cu taxă