Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Str. George Barițiu nr. 26-28, 400027,
Cluj-Napoca, Romania

etti-master@admitere.utcluj.ro

Telefon: 0264 202 473 (între orele 9 – 14)