Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Str. George Barițiu nr. 26-28, 400027,
Cluj-Napoca, Romania

etti-master@utcluj.ro

Decanat – sala 357,
Telefon: 0264-401224
Fax: 0264-591689

Secretariat – sala 358,
Telefon: 0264-401466, 0264-401428, 0264-401440