Circuite și Sisteme Integrate 
Inginerie Electronică
Prelucrarea Semnalelor și Imaginilor (în limba franceză)
Sisteme Integrate de Comunicații cu Aplicații Speciale
Tehnologii Multimedia
Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități
Telecomunicații

Circuite și sisteme integrate

Responsabil program: Prof.dr.ing. Sorin Hintea

Pagina web 

Plan de învățământ

Specializarea in “Circuite şi Sisteme Integrate“ pregateşte studenţii pentru a deveni specialişti in proiectarea sistemelor cu circuite electronice care se regăsesc în aproape toate echipamentele (telecomunicații, industrial, automobile, medicină, aerospaţiale, etc). Proiectanţii unor astfel de sisteme trebuie să fie calificați atât în tehnologia informației cât şi în electronică. Specializarea este astfel deschisă studenților interesați atât de Inginerie cât și în Tehnologia Informației. Odată cu dezvoltarea deosebit de rapidă a tehnicilor și echipamentelor de proiectare, cercetarea în acest domeniu este indreptată în mod special spre aplicații, existând foarte puțin timp scurs între dezvoltarea inovațiilor și transferul lor spre aplicarea cu caracter industrial.
Cunoștințe teoretice: programare de nivel înalt specifică (limbaj C), cunoştinţe specifice de analiză şi proiectare a circuitelor analogice şi digitale, analiza interferenţelor electromagnetice, analiza fenomenelor termice.

Inginerie electronică

Responsabil program: Prof.dr.ing. Dan Pitică

Pagina web 

Plan de învățământ

Programul de master îşi propune următoarele obiective majore:
o Formarea absolvenţilor pentru abordarea unui program de doctorat în domeniul ingineriei electronice şi telecomunicaţiilor.
o Formarea absolvenţilor pentru integrare în echipe de cercetare.
o Asigurarea competenţelor necesare pentru angajarea şi integrarea absolvenţilor în firme de electronică şi telecomunicaţii la nivelul unor posturi care presupun: Proiectarea sistemelor electronice cu semnale mixte (analogice şi digitale); Abordarea proiectării sistemelor electronice într-un context complex: funcţionalitate de bază, compatibilitate electromagnetică şi termică, design şi fabricaţie; Proiectarea microsistemelor electronice embedded; Proiectarea şi integrarea sistemelor electronice dedicate unor aplicaţii specifice: sisteme de alimentare, sisteme biomedicale, sisteme pentru electronica auto, sisteme de măsură şi control.

Prelucrarea semnalelor şi imaginilor (în limba franceză)

Responsabil program: Prof.dr.ing. Romulus Terebeș

Pagina web 

Plan de învățământ

Studenții vor căpăta abilități de cercetare necesare unui doctorat (se promovează doctoratele în cotutelă cu universități partenere de mare prestigiu din Franța) prin cofinanțare Erasmus, AUF (Agenția Universitară a Francofoniei), precum și rezolvării unor probleme cerute în sectoare de înaltă calificare. Studenții vor fi angrenați în cadrul contractelor științifice naționale și internaționale precum și în colaborări cu parteneri industriali din țară și din străinătate (Alcatel, Orange SA, TOTAL-FINA-ELF etc.). Începând cu anul universitar 2011-2012, in baza acordurilor dintre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea Bordeaux 1, Universitatea din Nice – Sophia Antipolis si Ambasada Franţei in Romania, acest master permite acordarea dublei diplome studenților beneficiari. Primele 12 diplome de acest tip au fost eliberate de universitățile partenere și UTCN, 3 alți studenți fiind la ora actuală în Franța la universitățile partenere. Programul de studiu beneficiază de resursele pedagogice și informatice oferite de Centrul de Reușită Universitară, un spațiu didactic modern inaugurat în aprilie 2015 ca urmare a parteneriatul pe termen lung AUF-UTCN.
Cunoștințe teoretice: tehnici avansate de prelucrare a imaginilor, procesare în domeniul wavelet, utilizarea rețelelor neuronale, baze de date multimedia, prelucrări statistice de semnale, prelucrarea semnalului genomic și a semnalului vocal, viziune asistată de calculator, data mining, fuziune de date etc.

Sisteme integrate de comunicații cu aplicaţii speciale

Responsabil program: Prof.dr.ing. Tudor Palade

Pagina web 

Plan de învățământ

Programul de master SICAS este orientat către o pregătire avansată în tehnologiile sistemelor de comunicaţii radio fixe şi mobile, incluzând aici şi aspectele conexe ale domeniului. Este deosebit de util tuturor specialiştilor care sunt implicaţi în proiectarea, operarea şi întreţinerea reţelelor radio cu destinaţie specială cât şi a celor comerciale, fiind bine apreciat de către inginerii care activează în diferite structuri ale statului ce utilizează sisteme de comunicaţii radio dedicate precum şi de către operatorii de telecomunicaţii din România. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată ­prin intermediul acestui program se bazează pe cerinţele pieţei forţei de muncă, asigurând absolvenţi calificaţi ce vor putea activa atât în realizarea şi operarea sistemelor de telecomunicaţii cât şi în managementul cercetării sau exploatării acestor sisteme. Masterul profesional SICAS se adresează tuturor absolvenţilor instituţilor de învăţământ superior din domeniul telecomunicaţiilor, în mod special celor interesaţi de administrarea sistemelor de comunicaţii radio. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se încadrează pe deplin în profilul şi specializarea Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi se realizează în colaborare cu instituţii şi societăţi cum ar fi: Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii (INSCC), Institul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologie Izotopică şi Moleculară (INCDTIM), Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Societatea Naţională de Radiocomunicaţii (SNR).

Tehnologii multimedia

Responsabil program: Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu

Pagina web 

Plan de învățământ

Masterul in Tehnologii Multimedia (TM) este orientat spre pregătirea avansată în tehnologia informației utilizată în sistemele de comunicații multimedia distribuite, incluzând atât prelucrarea semnalelor de orice tip (voce, imagini, text) cât și recunoasterea lor. Se pune accent pe analiza, sinteza și proiectarea științifică, dar și pe aducerea de plus de cunoaștere prin cercetare aplicativă.
Cunoștințe teoretice: Analiza, proiectarea, testarea și evaluarea sistemelor multimedia distribuite. Modelarea și planificarea sistemelor multimedia și a sistemelor de telecomunicații. Instalarea, configurarea, operarea și intretinerea hardware si software a rețelelor de telecomunicații complexe. Prelucrarea multimedia a semnalelor (voce, date, text, imagini). Proiectarea de sisteme avansate de codare și compresie. Aplicații software pentru telecomunicații în tehnologii web și multimedia.

Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități

Responsabil program: Prof.dr.ing. Gabriel Oltean

Pagina web 

Plan de învățământ

Programul de studii de master Tehnologii, sisteme şi aplicații pentru eActivităţi – eSTART răspunde nevoilor de specialiști cu competențe noi necesare dezvoltării societății bazată pe utilizarea intensivă și pe scară largă în activitățile principale a tehnologiilor informaționale. Din aria vastă a domeniului e-Activităților, programul de studiu se axează pe specializarea e-Afaceri combinând cunoștințele teoretice cu aplicații și studii de caz practice în ariile de interes reprezentative, cum sunt:

  • analiza, administrarea, implementarea și integrarea serviciilor informatice pentru tranzacții de afaceri electronice,
  • analiza și elaborarea specificațiilor pentru implementarea soluțiilor informatice de management a conținutului digital în diferite domenii de activitate,
  • crearea conținutului digital și implementarea serviciilor de tip media digitală pentru afaceri,
  • utilizarea sistemelor de management a conținutului digital,
  • modelarea și analiza datelor din perspectiva deciziilor de management și a dezvoltării bazelor de date.

Telecomunicaţii

Responsabil program: Prof.dr.ing. Virgil Dobrotă

Pagina web 

Plan de învățământ

Masterul in Telecomunicații (TC) este orientat spre pregătirea avansată în tehnologii de telecomunicații și tehnologia informației utilizate în comunicația din retele fixe și mobile, cu sau fără fir, atât din punct de vedere al unei riguroase proiectări științifice cât și din punct de vedere al aducerii de plus de cunoaștere prin cercetare aplicativă.
Cunoștinte teoretice: Analiza, proiectarea, testarea și evaluarea sistemelor de telecomunicații complexe. Modelarea și planificarea rețelelor de telecomunicații complexe. Instalarea, configurarea, operarea și întreținerea hardware și software a rețelelor de telecomunicații complexe. Proiectarea de sisteme avansate de modulație și criptare. Aplicații software securizate pentru telecomunicații în tehnologii web.