Metodologii și regulamente

Metodologia de admitere la programele de master ETTI

Regulamentul de admitere la programele de master UTCN

ORDINUL nr 6.102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

Calculul mediei de admitere
(conf. Art 3.4 din Metodologie Master ETTI)

MA = 0.25*NO + 0.75*ML

MA – media de admitere;

NO – nota la proba orală;

ML – media la examenul de licență/diplomă.

Proba orală/interviu

La proba orală/interviu fiecare candidat va prezenta și susține propunerea proprie de proiect pentru activitatea de cercetare/proiectare și va răspunde întrebărilor comisiei referitoare la aceasta. Propunerea de proiect trebuie să respecte cerințele indicate în acest DOCUMENT.

Alături de propunerea de proiect, candidații trebuie să aibă asupra lor și un CV actualizat editat conform standardului Europass