Documente necesare pentru înscriere în format electronic
(conf. Art 3.5. din Regulamentul UTCN)

  1. Cerere de înscriere – va fi disponibilă în platforma online;
  2. Diploma de licenţă (sau echivalentă) sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent);
  3. Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare;
  4. Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master — este inclusă în fișa de înscriere și se completează online;
  5. Certificat naştere;
  6. Cartea sau buletinul de identitate;
  7. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă;
  8. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetul medical şcolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere după caz de care aparţin. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta o adeverinţă medicală vizată de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională, în care se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni poate atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare.
  9. Proiectul de cercetare pentru proba orală
  10. Dacă este cazul, conform art. 3.1. alin (3) și art. 3.2. din Regulamentul UTC-N, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;