Calendarul concursului de admitere 2019

Sesiunea din vară (iulie 2019)
Înscrieri (procedura de înscriere) 23-25 iulie 2019, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 8-14
Proba de competenţă lingvistică (necesară doar pentru candidaţii care optează pentru programe de studii cu predare într-o limbă străină și nu posedă certificate de competență lingvistică pentru limba respectivă) 25 iulie 2019, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, str. G. Barițiu nr. 25, etajul 2
Proba orală (interviu) (format proiect de cercetare) 26 iulie 2019, str. G. Barițiu nr. 26-28, sălile E04 și 368
Afisare rezultate inițiale 26 iulie 2019
Depunerea contestaţiilor 27 iulie 2019, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 9-11
Soluţionarea contestaţiilor 29 iulie 2019
Confirmarea locurilor 27,29 iulie 2019, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 9-11
Afisare rezultate finale pentru sesiunea din vară 29 iulie 2019

Sesiunea din toamnă (septembrie 2019)
*se desfășoară în limita locurilor rămase neocupate după sesiunea din vară
Înscrieri (procedura de înscriere) 16-17 septembrie 2019, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 8-14
Proba de competenţă lingvistică (necesară doar pentru candidaţii care optează pentru programe de studii cu predare într-o limbă străină și nu posedă certificate de competență lingvistică pentru limba respectivă) 17 septembrie 2019
Proba orală/interviu (format proiect de cercetare) 18 septembrie 2019, str. G. Barițiu nr. 26-28, sălile E04 și 368
Afisare rezultate inițiale 18 septembrie 2019
Depunerea contestaţiilor 19 septembrie 2019, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 9-11
Soluţionarea contestaţiilor 19 septembrie 2019
Confirmarea locurilor 19-20 septembrie 2019, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 9-11
Afisare rezultate finale pentru sesiunea din toamnă 20 septembrie 2019