Calendarul concursului de admitere 2018

Sesiunea din vară (iulie 2018)
Înscrieri (procedura de înscriere) 19-21,23 iulie 2018, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 8-14
Proba de competenţă lingvistică (necesară doar pentru candidaţii care optează pentru programe de studii cu predare într-o limbă străină și nu posedă certificate de competență lingvistică pentru limba respectivă) 23 iulie 2018, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, str. G. Barițiu nr. 25, etajul 2
Proba orală (interviu) (format proiect de cercetare) 24 iulie 2018, str. G. Barițiu nr. 26-28, sălile E04 și 368
Afisare rezultate inițiale 24 iulie 2018
Depunerea contestaţiilor 25-26 iulie 2018, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 9-11
Soluţionarea contestaţiilor 26 iulie 2018
Confirmarea locurilor 26-27 iulie 2018, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 9-11
Afisare rezultate finale pentru sesiunea din vară 27 iulie 2018

Sesiunea din toamnă (septembrie 2018)
*se desfășoară în limita locurilor rămase neocupate după sesiunea din vară
Înscrieri (procedura de înscriere) 13-14 septembrie 2018, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 8-14
Proba de competenţă lingvistică (necesară doar pentru candidaţii care optează pentru programe de studii cu predare într-o limbă străină și nu posedă certificate de competență lingvistică pentru limba respectivă) 14 septembrie 2018
Proba orală/interviu (format proiect de cercetare) 17 septembrie 2018, str. G. Barițiu nr. 26-28, sălile E04 și 368
Afisare rezultate inițiale 17 septembrie 2018
Depunerea contestaţiilor 18-19 septembrie 2018, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 9-11
Soluţionarea contestaţiilor 19 septembrie 2018
Confirmarea locurilor 18-19 septembrie 2018, str. G. Barițiu nr. 26-28, sala 367, între orele 9-11
Afisare rezultate finale pentru sesiunea din toamnă 19 septembrie 2018