Calendarul concursului de admitere

Sesiunea din vară (iulie 2020)
Înscrieri (procedura de înscriere) 20-22 iulie 2020 online, încărcare în platformă
Proba de competenţă lingvistică (necesară doar pentru candidaţii care optează pentru programe de studii cu predare într-o limbă străină și nu posedă certificate de competență lingvistică pentru limba respectivă) 22 iulie 2020
Proba orală (interviu) online (format proiect de cercetare) 24 iulie 2020, ora 8:30, online în cadrul platformei Microsoft Teams
Afisare rezultate inițiale 24 iulie 2020, ora 22
Contestații (*) până în 25 iulie 2020, ora 11
Confirmarea locurilor din 25 iulie 2020 până în 27 iulie 2020, ora 11:00, online, încărcare pe platformă dovadă achitare taxă
Afisare rezultate finale pentru sesiunea din vară 27 iulie 2020, ora 22
(*) Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale și vor fi transmise la Comisia de contestații, pe adresa de e‐mail: contestatiiadmitere@utcluj.ro urmând a fi soluţionate de Comisia de contestații a UTCN. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. Nu se admit contestaţii pentru proba orală. Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

Sesiunea din toamnă (septembrie 2020)
*se desfășoară în limita locurilor rămase neocupate după sesiunea din vară
 
Înscrieri (procedura de înscriere) 14-16 septembrie 2020, online, încărcare în platformă
Proba de competenţă lingvistică (necesară doar pentru candidaţii care optează pentru programe de studii cu predare într-o limbă străină și nu posedă certificate de competență lingvistică pentru limba respectivă) 15 septembrie 2020
Proba orală/interviu (format proiect de cercetare) 17 septembrie 2020 ora 8:30 – Comisia 1, ora 16:00 – Comisia 2, online
Afisare rezultate inițiale 17 septembrie 2020, ora 22
Confirmarea locurilor Din 18 septembrie 2020 până în 19 septembrie 2020, ora 11:00, online, încărcare pe platformă dovadă achitare taxă confirmare (200 lei)
Afisare rezultate finale pentru sesiunea din toamnă 19 septembrie 2020, ora 22
IMPORTANT!!! În data de 21.09.2020, între orele 9.00 – 15.00, trebuie depuse la Secretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației actele în original
  – Diploma de licenţă (sau echivalentă) sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent)
  – Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare
  – Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master
  – Contractul de studii (în 2 exemplare) – va fi disponibil pe platforma de înscriere după afișarea rezultatelor finale (19.09.2020)
  – Adeverința medicală
  – 3 poze tip buletin
(*) Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale și vor fi transmise la Comisia de contestații, pe adresa de e‐mail: contestatiiadmitere@utcluj.ro urmând a fi soluţionate de Comisia de contestații a UTCN. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. Nu se admit contestaţii pentru proba orală. Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.