Your Company Logo Here  

Metodologie admitere

Admiterea în anul I la studii universitare de master la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se face pe bază de concurs de dosare, pe baza mediei obţinute la examenul de diplomă/licenţă.

Modificări regulament admitere master 2016-2017 (05.09.2016)

Metodologia Facultăţii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației pentru admiterea la studii universitare de master în anul universitar 2016-2017